HomeCompany | Why Inoutic uPVC | Benefit of Inoutic Profile System | World Reference Project | How to choose Good uPVC | Maintenance Tips | News & Medias | Contact Us

Inoutic Window and Door SystemCurtainwall and Skylight SystemInoutic Premium ColorsLift and Sliding DoorLead Free Formulation

ระบบผนังกระจก (Curtainwall)

มากกว่าประตู หน้าต่างทั่วไป ระบบผนังกระจก  Curtainwall  จากอินเอาท์ติก สามารถนำมาประยุกต์ต่อเติมเข้ากับอาคารสำนักงานและบ้านพักอาศัยได้อย่างลงตัว ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอินเอาท์ติกเมื่อเปรียบเทียบกับ uPVC ทั่วไปตามท้องตลาด

ระบบผนังกระจกอินเอาท์ติก ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้สำหรับทำตึกสูงโดยเฉพาะ โดยการรวมคุณสมบัติที่ดีของวัสดุประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นระบบผนังกระจก Inoutic ที่มอบประสิทธิภาพในการเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีเยี่ยม และป้องกันน้ำไม่ให้ไหลซึม ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง ระบบผนังกระจกของอินเอาท์ติกจึงได้รับความไว้วางใจ และสามารถนำไปใช้สร้างตึกสูงมากมายในหลายโปรเจคต์ที่ผ่านมา เช่น Complex Mall ในกรุง Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย,  Big C Supercenter, อาคารสำนักงาน ประเทศเวียดนาม และอื่นๆ อีกมากมาย

+ INOUTIC curtain wall system ถูก    ออกแบบให้มี โครงสร้างแข็งแรงทนทาน จึงสามารถนำไปใช้สร้างอาคารสำนักงานที่เป็นตึกสูง หรือห้างสรรพสินค้าได้

+ ระบบ INOUTIC curtain wall มอบคุณประโยชน์ของ uPVC ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เช่น กันความร้อน ป้องกันน้ำ เสียง และฝุ่นละออง

+  ด้วยประสิทธิภาพในการกันความร้อนของ uPVC  ผสานกับดีไซน์ที่หลากหลายของอลูมิเนียม และความแข็งแรงทนทานจากเหล็ก ระบบ curtain wall system จาก Inoutic จึงเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นในท้องตลาด

+ ด้วยคุณสมบัติในการป้องกันความร้อน และสามารถดูแลรักษาได้อย่างง่ายดาย  คุณจึงประหยัดพลังงานและค่าไฟ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่าง Project ที่ใช้ระบบ Inoutic Curtain Walling
Church, Indonesia

Church, Indonesia

Complex Mall, Indonesia

Complex Mall, Indonesia

Department Store, Vietnam

Department Store, Vietnam

Distribution Center, England

Distribution Center, England

Office Building, Vietnam

Office Building, Vietnam